Poker Pro.VN 4.2.4 [free]

Descrizione

Vừa ra mắt đã nhận được đánh giá 5 sao, đồng thời xếp hạng đầu trong bảng ứng dụng APP store của nhiều Quốc Gia.
Được liên minh Poker Texas Hold'em đề cử là trò chơi poker cao cấp về mọi mặt!
1. Hoàn toàn miễn phí!
2. Mỗi ngày 5 trận thi đấu!
3. Nhiều nhiệm vụ chờ bạn hoàn thành!
4. Người thật online, hàng ngàn người đang chơi cùng bạn!
Tải trò chơi ngay bây giờ có thể nhận được phần thưởng chip miễn phí!


Has launched has received 5-star rating, and ranks first in the App Store for many Nationalists.
Texas Hold'em Poker is the alliance's nomination advanced poker game in every way!
1. It's free!
2. Every day 5 matches!
3. Many wait for you to complete the task!
4. The truth online, thousands of people playing with you!
Download the game now can get free bonus chips!

Commento della redazione

Versioni precedenti

Scarica da QR Code
  • Nome del Applicazioni: Poker Pro.VN
  • Categoria: Carte e casinò
  • Nome APK: air.com.coalaa.itexasvn
  • Ultima versione: 4.2.4
  • Requisito: 2.3 o superiore
  • Dimensioni del file : 25.54 MB
  • tempo aggiornato: 2018-05-16